Computer Assisted Translation Tools, care nu trebuie confundat cu traducerea automată online de pe diverse website-uri, permite recuperarea textelor similare sau identice, traduse anterior în documente, cu avantajul de a reduce costurile și timpul necesar pentru traducere.
TM (Translation Memory sau Memorie de traducere) personalizată și actualizată în mod constant.
Trados crează o Memorie de traducere specifică pentru fiecare client și pentru fiecare combinație de limbi, care este împărtășită de întreaga echipă, pentru a asigura în timp uniformitatea terminologiei în întreaga documentație.
Trados garantează întotdeauna că în fiecare traducere se utilizează o integrare terminologică coerentă și care aderă la cea utilizată în companie, și că limbajul utilizat este uniform, mai ales în cazurile în care mesajul trebuie să apară în diferite medii, prin utilizarea de glosare și memorii.